ดิฉันได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน WORLDDIDAC ASIA 2018

วันนี้ดิฉันได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเวทีเสวนาในงาน WORLDDIDAC ASIA 2018 มาร่วมกันถอดรื้อปัญหาระบบการศึกษาไทย ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ก่อนหน้าหลายเดือนดิฉันตั้งใจทำการบ้าน เข้าไปรับฟังมุมมองต่าง ๆ ของคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆเพื่อทราบถึงความคาดหวังต่อการศึกษาไทยในอนาคต เพื่อมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในงานอยู่มากพอสมควร เพราะดิฉันมองว่ามันคือโอกาส ที่ให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้มาร่วมมองปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทย

“ถ้าประเทศไทยคือหนึ่งโรงเรียนใหญ่ คุณอยากเห็นครูใหญ่พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้อย่างไรบ้าง”

ดิฉันฝันว่าอยากจะทำโรงเรียนให้เป็นของชุมชน เอานักเรียนเป็นศูยน์กลาง ทำให้กระทรวงศึกษาเล็กลง สร้างโรงเรียนให้โตขึ้น โรงเรียนต้องเป็นของเด็ก เป็นของพ่อแม่ เป็นของชุมชน

“เราตัดเสื้อโหลไม่ได้อีกแล้ว หลักสูตรการศึกษาไทยต้องเลิกตัดเสื้อโหลได้แล้ว”

การศึกษาแบบใหม่ คือการร่วมกันออกแบบโดยคนในชุมชน ในการสร้างหลักสูตรขึ้นมาให้เหมาะสมกับเด็ก สร้างพื้นที่ให้เขาสามารถทำงานในชุมชนได้ ในจังหวัดของตนเองได้และไม่มีความจำเป็นว่าหลักสูตรของชุมชนต่าง ๆ จะเหมือนกัน

เพราะเราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อโหลที่เหมือนกัน

ซึ่งความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษานี้ จะเป็นจุดแข็งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้น ในระบบการศึกษาไทย”

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*