เราจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 50 ล้านคน เราจะสร้างรายได้กว่า 3 ล้านล้านบาท

พรรคเพื่อไทยขอพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใน 180 วัน ตั้งเป้าหมาย สร้าง “เศรษฐีใหม่” ให้กระจายตัวในทุกภูมิภาค ผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เราจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 50 ล้านคน เราจะสร้างรายได้กว่า 3 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 8 ล้านตำแหน่งทั่วประเทศ

เดินสู่เป้าหมายด้วย “10 ยุทธศาสตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยว”

(1)สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว เรื่องมาตรการความปลอดภัย, การกู้ภัย และการเตือนภัย

(2)สร้างจุดขายการท่องเที่ยวทุกจังหวัด ด้วยโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งเป้าหมายการท่องเที่ยว” ODOD (One District One Destination)

สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง

สร้าง Product ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ๆ กระจายลงทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน, ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ

(3)สร้างไทยเป็น World Wellness Destination ซึ่งมีมูลค่าทั่วโลกกว่า 117 ล้านล้านบาท ทั้งสปา, เสริมสวย, บำบัดแบบแพทย์แผนไทย, สมุนไพร

(4)สร้าง Big Event, Big Festival อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน ไม่ว่าจะเป็น ปีใหม่, สงกรานต์, วิสาขบูชาโลก, ลอยกระทง, ตรุษจีนเยาวราช รวมทั้งการสร้าง Product ท่องเที่ยว สำหรับคนหนุ่มสาว เช่น Music Festival ผสมผสานกับงานทางวัฒนธรรม

(5)ยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เป็น Hub ของการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ผ่านเส้นทางอารยธรรม เช่น ผ่าน 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงแสน), เส้นทางมรดกโลก (อยุธยา -ลพบุรี-สุโขทัย-เสียมเรียบ)

(6)พัฒนา OTOP ให้เป็น “หนึ่งชุมชน หนึ่งของฝากนักท่องเที่ยว”

(7)จัดทำ Thailand Tourism Platform ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงานจริง อย่างเร่งด่วน ด้วยการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด การเดินทาง ที่พัก ที่กิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด

(8)อำนวยความสะดวกเรื่องตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องรอคิวนาน

ยกเลิกวีซ่ากับจีน ซึ่งจะเพิ่มนักท่องเที่ยวได้ 50% จาก 10 ล้านคน เป็น 15 ล้านคนทันที

ทำ Multiple Entry สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะได้เดินทางมาลงเครื่องที่ไทย ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน และกลับมาเที่ยวไทยต่อได้

(9)เพิ่มเที่ยวบินตรง จากต่างประเทศสู่เมืองท่องเที่ยว

และ (10)ทลายอุปสรรคทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ปัญหากฎหมาย ที่พัก Home Stay เป็นต้น

หน่อยเชื่อในศักยภาพของคนไทย และทรัพยากรของไทย เราต้องใช้ต้นทุนที่เรามีนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศให้มากที่สุด นี่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เราจะผลักดันทำทันทีภายใน 180
วัน เมื่อได้เป็นรัฐบาล

ขอฝากยุทธศาสตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวของเราไว้ด้วยค่ะ เลือกพรรคเพื่อไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สร้าง “เศรษฐีใหม่” ทั่วประเทศ

ผลิตโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*