ดิฉันเพิ่งได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ ยอดมนุษย์เงินเดือน โดยคุณวิรัตน์ เฮงคงดี แล้วพบว่ามีหลายประเด็นจากภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

ดิฉันเพิ่งได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ ยอดมนุษย์เงินเดือน โดยคุณวิรัตน์ เฮงคงดี แล้วพบว่ามีหลายประเด็นจากภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ทำให้กลับมามองกลุ่มคนวัยทำงานในประเทศไทยในปัจจุบัน

มนุษย์เงินเดือนในบ้านเรา เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ ทำไมน่ะหรือคะ ก็เพราะว่ารายได้กับค่าครองชีพนั้นไม่สู้จะสัมพันธ์กันเท่าใดนัก ไม่นับว่าคุณภาพการใช้ชีวิตและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยด้วย

เงินเดือนบัณฑิตจบใหม่อยู่ระหว่าง 12,000-15,000 บาทมานานนับสิบปีแล้ว แต่ค่าเดินทางกลับเพิ่มขึ้นแทบทุกปี นี่ยังไม่นับว่า ทักษะแรงงานบางประเภทจะต้องถูกทดแทนด้วย AI และหุ่นยนต์ ในอนาคตอันใกล้นี้       

ดิฉันจึงคิดว่าทำอย่างไรคนรุ่นใหม่และประชากรวัยทำงานของเราจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานที่หลากหลายได้ พร้อมกับการมีทักษะในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*