ปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง

เพิ่งกลับจากปักกิ่งค่ะ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ชวนให้ไปประชุมพูดคุยกับภาครัฐ และภาคเอกชนของจีน เกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงอย่างมาก หลังเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต โดยได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยได้หารือกับท่าน Li Jinzao รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
และรัฐวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาประเทศไทย ปีละกว่า 500,000 คน รวมทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของจีนหลายบริษัท

ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจีน มีความกังวลหลายประการ เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือล่มในครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย อยากให้เราใส่ใจและดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร็ว รวมทั้งมีคำพูดจากผู้บริหารประเทศที่กระทบความรู้สึกนักท่องเที่ยวจีน ทั้งหมดจึงทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดการเดินทางมาเที่ยวไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ

และได้มีการหยิบยกปัญหาเรื่องของวีซ่า ที่ทางจีนอยากให้ไทยพิจารณายกเว้นวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการท่องเที่ยวของจีนคาดว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 50 จากจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน คือจาก 10 ล้านคน เป็น 15 ล้านคน

การท่องเที่ยวเป็นตัวจักรสำคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังเป็นส่วนสำคัญที่จะฟื้นคืนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกระจายรายได้ลงไปถึงระดับรากหญ้าได้อย่างเร็วเช่นกัน

ซึ่งหากเราสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวให้ถูกจุด รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เงินจากการท่องเที่ยวก็จะไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจได้ทันที และจะเป็นเงินที่กระจายลงไปชุมชนได้รวดเร็วที่สุด

ดังนั้น เราต้องเร่งสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย การกู้ภัย ที่มีมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจให้ได้
ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก หากบริหารจัดการเป็น พวกเรามีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาด้านการกู้ภัย และการป้องกันภัยใหญ่ๆ มาแล้ว อย่างเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ที่เกิดเหตุพร้อมกันถึง 6 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเกือบหมื่นคน เราสามารถบริหารจัดการจนสร้างความมั่นใจในระบบเตือนภัย ป้องกันภัยและกู้ภัย ให้นานาชาติมั่นใจและได้ฟื้นการท่องเที่ยวได้ ภายในปีนั้นเลย

และในประเด็นเรื่องวีซ่าที่ทางผู้ประกอบการจีนเรียกร้องให้มีการยกเว้นนั้น ดิฉันพร้อมผลักดันการยกเลิกวีซ่าระหว่างไทยและจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเข้ามาเที่ยวไทย

นอกจากนี้ ต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระจายการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนและหมู่บ้าน ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ก็เป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ลดลง จากความอิ่มตัวในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย

เนื่องจากปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) มากขึ้น ในขณะนี้ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ การสร้างเทศกาลหรืองานอีเวนต์ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ตามเทศกาลประเพณีท้องถิ่นของไทย ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้น

รวมทั้งไทยจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในระดับชุมชน โดยเฉพาะต้องมีกฎหมายรองรับที่พักในรูปแบบต่างๆให้ดำเนินกิจการได้ มิใช่ใช้กม.โรงแรมมาควบคุมที่พักทุกชนิด ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆที่อยู่ในท้องถิ่น เช่นโฮมสเตย์ ที่จะทำให้สามารถกระจายรายได้ลงสู่หมู่บ้านและชุมชน

นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนให้กลับมาเที่ยวไทย ที่ดิฉันเสนอมาเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องยากเลย และไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย เพียงแค่มีความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง
และมีความสามารถในการบริหารจัดการเท่านั้น

#หยุดวิกฤติเศรษฐกิจทุกระดับชั้น

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*