“เพิ่มพลังคนไทย”​ “สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ”

พรรคเพื่อไทย ขออาสานำพาประชาชนออกจากวิกฤติเศรษฐกิจทุกระดับชั้น ด้วยการ “เพิ่มพลังคนไทย”​ “สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ” และทำให้ “ประเทศสงบสุขอย่างมีอนาคต”

เป็นระยะเวลากว่าสองเดือน ที่ดิฉันและทีมบริหารพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสพบปะและสัมผัสกับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่ใจกลางกรุงเทพ ไปเหนือจรดใต้ พี่น้องประชาชนต่างสะท้อนถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัส ตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา สภาพที่เห็นคือเศรษฐกิจที่เลวร้าย ค้าขายไม่ได้ มีแต่หนี้สินท่วมตัว

วันนี้พี่น้องประชาชนอ่อนแรงลงไปมาก เป็นภารกิจของดิฉันและพรรคเพื่อไทยที่จะต้องนำพาประชาชนออกจากความทุกข์ครั้งนี้ไปให้ได้ ด้วยการ “เพิ่มพลังให้คนไทย” ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ

เราจะ “เพิ่มพลังเกษตรกรไทย” ด้วยการเพิ่มรายได้ จากการขายสินค้าเกษตรราคาดี
เกษตรกรไทยต้องเป็นผู้กำหนดราคาขายสินค้าเกษตรด้วยตัวเอง เราจะพลิกเกษตรไทย เป็นฐานการผลิตอาหารคุณภาพ ป้อนตลาดทั่วโลก

เราจะ “เพิ่มพลัง SME ไทย” ทำให้คนตัวเล็กกลับมาแข็งแกร่ง เป็นพลังของเศรษฐกิจไทย และพร้อมบุกตลาดโลก

เราจะใช้ความสามารถบนเวทีโลก “เพิ่มพลังการส่งออก” ที่ต้องเติบโตอย่างมีอนาคต ไม่ถูกปล่อยปะละเลยให้เผชิญกับความเสี่ยง จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างโดดเดี่ยว

เราจะ “เพิ่มพลังรายได้การท่องเที่ยว” พลิกฟื้นความเชื่อมั่นการเที่ยวไทย ปลอดภัยทุกเวลา ดึงเม็ดเงินจากทั่วโลกกระจายสู่ทุกจังหวัด ด้วยการสร้างแบรนด์เมืองเด่นทั่วประเทศ

เราจะ “เพิ่มพลังคนรุ่นใหม่” สร้างเถ้าแก่ใหม่ทั่วประเทศ

การ “เพิ่มพลังคนไทย” ทั้ง 5 ด้านนี้ จะเป็นการ “เพิ่มกำลังซื้อของประเทศ” ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็ง เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่พอ เรายังต้องเร่ง “สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศ” ในอีก 3 ด้าน

ด้านแรก การพัฒนาคนเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เด็กไทยเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สามารถคว้าโอกาสของโลกยุคใหม่มาใส่มือตนเองได้ เด็กไทยต้องดีและเก่ง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

ด้านที่สอง การสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อความแข็งแกร่งของคนไทยทุกคน คนไทยต้อง “แข็งแรงก่อนแก่” “ดูแลก่อนป่วย” และ “มีอายุยืนแบบสุขภาพดี”

ด้านที่สาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคม และระบบน้ำ ให้เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงพื้นที่การผลิตเพื่อสร้างเศรษฐกิจดีทั่วประเทศ

สำคัญที่สุด คือ พรรคเพื่อไทยจะทำให้ “ประเทศไทยสงบสุขอย่างมีอนาคต” ไม่ใช่ เศรษฐกิจสงบอย่างหลายปีที่ผ่านมา

เราจะสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสงบสุขอย่างมีคุณภาพทุกหย่อมหญ้า

เราจะสร้างความสงบที่มีเสรีภาพ มิใช่ความสงบแบบถูกกดขี่

เราจะสร้างความสงบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มิใช่ความสงบที่เต็มไปด้วยทุกข์

เราจะสร้างความสงบที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง มิใช่ความสงบแบบกระเป๋าแฟบ ที่เศรษฐกิจฝืดเคือง รายได้ หดหาย หนี้สินท่วมตัว

ความไม่แน่นอนของชีวิตความเป็นอยู่ในระดับที่ได้กลายเป็นวิกฤติไปทุกหย่อมหญ้า ทำให้พี่น้องประชาชนต้องคิดหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่า จะฝากอนาคตของตนเอง และลูกหลานไว้กับใคร ?

วันนี้ “ทีมเพื่อไทย” ที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เราพร้อมแล้วค่ะ ที่จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อนำคนไทยจากทุกข์ในครั้งนี้ไปให้ได้

ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเรารอคอยวันนี้มาเกือบ 5 ปี เลือกผู้แทนของพรรคเพื่อไทยในทุกเขตเลือกตั้ง ให้คะแนนเสียงที่ถล่มทลายเป็นสัญญาณสำคัญว่า หมดเวลาแล้ว “รัฐบาลทหาร” ถึงเวลาแล้ว “รัฐบาลคนทำงานเศรษฐกิจ”​ เพราะวิกฤติของประเทศครั้งนี้ต้องฝากไว้กับ “นักบริหารมืออาชีพ” ที่เคยทำได้สำเร็จมาแล้ว ในทุกคราวที่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ

#เร่งสร้างโอกาส #เร่งสร้างรายได้
#เลือกนักบริหารมืออาชีพ
#เศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเพื่อไทย

ผลิตโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*