เร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เร่งคืนความสุขให้เกษตรกรไทย

2 วันที่ผ่านมา หน่อยเดินทางไปพบกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และปิดท้ายที่เลย

หน่อยยังคงเจอความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกร ที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเหลือเกิน ยิ่งทำยิ่งเจ๊ง ยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้

พอเกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ เเละเป็นประชากรส่วนใหญ่ไม่มีเงินในกระเป๋า ก็ทำให้กำลังซื้อหดหาย ไม่มีคนซื้อของ ร้านค้าในเมืองก็ซบเซา โรงงานต่าง ๆ เจ๊งไปด้วย ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแย่ลง

และนี่คือ #5มาตรการ ที่เราจะทำให้ชีวิตพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น มีรายได้ดี พอกิน พอใช้ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ลดการใช้ยา ใช้สารเคมี เพื่อให้ขายได้ราคาดีขึ้น

#พักหนี้เกษตรกร3ปี เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งหลักและพักฟื้นก่อน ให้จมูกขึ้นมาเหนือน้ำพอหายใจได้ก่อน ให้มีกำลัง ยืนได้ด้วยตัวเองก่อน

#เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการผลิต ที่มุ่งไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี เกวียนละ 5,000 บาท ไม่เกิน 15 เกวียนต่อครัวเรือน รวมเป็นเงิน 75,000 บาท หรือ สำหรับ #ชาวนารายย่อย ท่ีมีนาน้อยมีผลผลิตไม่เกิน 7 เกวียน ให้การสนับสนุนครัวเรือน ละ 36,000 บาท

#เพิ่มราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นภายในเวลา6เดือน โดยใช้ความสามารถที่เราเคยทำสำเร็จมาตลอดกระตุ้นราคาสินค้าเกษตรขึ้นด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร พ้นจากสภาวะขาดทุน เหมือนคนหายป่วยกลับมาสุขภาพดี

เราจะ #กำหนดเป้าหมายที่จะให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาท่ียุติธรรมดังนี้

1.ข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคาเกวียนละ 10,000 บาท

2.ข้าวเปลือกเจ้าหอมปทุม ราคาเกวียนละ 12,000 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้าหอมจังหวัด ราคาเกวียนละ 15,000 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเกวียนละ 17,000 บาท

5.ข้าวเปลือกข้าวเหนียวเมล็ดยาว ราคาเกวียนละ 12,000 บาท

#กองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน ด้วยการให้เกษตรกรมีอำนาจกำหนดราคาสินค้าได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ปลูกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี และมีตลาดราคาดีรองรับ ปลูกน้อยแต่ราคาสูง

“เราจะพลิกฟื้นผืนดินเกษตรกรใหม่” เราจะให้ทั้งทุน และความรู้เทคโนโลยี ให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนจากปลูกของถูกไปเป็นปลูกของที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ ไม่ต้องปลูกเยอะๆ แต่ขายได้ราคาแพงกว่า

เรามั่นใจว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาล อีกสี่ปีข้างหน้า เวลาคนพูดถึงเกษตรกร ภาพจำจะเปลี่ยนจากภาพคนจน ยากลำบาก ไปเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ดี มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระเป๋าตุงแน่ ๆ ค่ะ

#เติมพลังเกษตรกรไทย #พรรคเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอ

ผลิตโดย : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*