4 ปีที่ผ่านมาเราค้นคว้าหาทางออกไม่เคยหยุดนิ่ง

เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก และเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ เราจึงเห็นโอกาสของคนไทย

4 ปีที่ผ่านมาเราค้นคว้าหาทางออกไม่เคยหยุดนิ่ง
แม้จะอยู่ทามกลางอุปสรรคทางประชาธิปไตย

วันนี้เราต้องการเห็นคนไทยกลับมามีความสุขและเศรษฐกิจไทยเฟื่องฟู เราจะคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ มาสร้างโอกาสให้คนไทยให้ได้มากที่สุด

มาร่วมกันขจัดอุปสรรค ส่งเสริมเสรีภาพ ให้เป็นโอกาสของคนไทยทุกคนกันค่ะ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*