“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในโอกาสพิธีมหามงคลของแผ่นดิน”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดิฉันได้สมัครเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผ่านช่องทางออนไลน์ไปตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา

วันนี้ถือโอกาสนำเพื่อนร่วมงาน และพี่น้องประชาชน มาร่วมสมัครเป็น “จิตอาสา” ที่สำนักงานเขตคันนายาว

ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในโอกาสพิธีมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้ ซึ่งพี่น้องประชาชนจิตอาสาจะได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน

สมัครได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ 878 แห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต 50 เขต รวมถึงทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://www.khonthai.com/Jitarsa 
และ http://www.bora.dopa.go.th/Jitarsa

Tags: , , ,

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*