“ชวนคนไทยส่งกำลังใจและความช่วยเหลือไปให้อาสาสมัครดับไฟป่าในภาคเหนือ และชวนคิดถึงการแก้ปัญหาฝุ่นควัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ให้เกิดซ้ำอีก”

วันนี้หน่อยเดินทางไปที่ดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พรัอมกับกลุ่มน้องๆ ทีม #ลูกแม่หน่อย เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยการประสานงานที่เข้มแข็งของทีมว่าที่ สส. เชียงใหม่ทุกคนของพรรคเพื่อไทย

โดยอาสาสมัครมีมาจากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มม่วนใจ๋กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติของเชียงดาว รวมทั้งอาสาสมัครของหมู่บ้านบริเวณเชิงดอยเชียงดาว ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้าน ช่วยกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าไปยังหมู่บ้านที่ประชาชนอาศัยได้สำเร็จ จนสามารถรักษาพื้นที่ป่า กับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเอาไว้ได้ วันนี้ทีม #ลูกแม่หน่อย เราได้บุกไปดูแนวกันไฟมาด้วยค่ะ

หน่อยต้องขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และชาวบ้านทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเข้มแข็งในภารกิจครั้งนี้

นอกจากมารับฟังปัญหาและให้กำลังใจแล้ว ทีม #ลูกแม่หน่อย ยังได้ช่วยกันระดมหน้ากากป้องกันฝุ่นจำนวนกว่า 10,000 ชิ้น พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องเป่าลม ป้องกันไฟป่า ยาและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มามอบให้กับอาสาสมัครที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

หน่อยอยากส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจของภาครัฐให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยถือเรื่องฝุ่นพิษเป็นวาระฉุกเฉินและเร่งด่วนที่จำเป็นต้องระดมทรัพยากรและบุคลากรจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

1) ภาครัฐต้องช่วยจัดหาหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นพิษได้ตามมาตรฐาน มอบให้กับคนทำงานอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งคนที่มีรายได้น้อย ควรลดภาษี จัดให้มีการนำเข้าหน้ากากที่ได้คุณภาพให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้ในราคาถูก ได้มาตรฐาน และปริมาณเพียงพอกับความต้องการ

2) ควรมีทั้งมาตรการป้องกัน มาตรการจูงใจ ให้ความรู้ และการลงโทษตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการเผาป่า หรือการเผาเพื่อทำการเกษตร ไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ตาม

3) รัฐบาลควรจัดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือควบคุมการเผาป่า โดยเฉพาะการเผาเพื่อการทำเกษตร โดยประเทศไทยอาจเป็นเจ้าบ้านและเชิญประเทศเพื่อนบ้านมาประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน พยายามสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

4) ควรขอความร่วมมือและสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมกันติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ในระยะยาว รัฐบาลควรเตรียมมาตรการและแผนการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟป่า และการเผาเพื่อทำการเกษตร ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ปีหน้าต้องเกิดปัญหาซ้ำรอยจนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างยาวนานและถ้วนหน้าแบบนี้อีก

หน่อยได้ย้ำกับ ส.ส.ในพื้นที่ และขอใช้ช่องทาง facebook นี้สื่อสารถึงสมาชิกของพรรคเพื่อไทยทุกท่าน ว่านี่คือเวลาเร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันดูแลพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกท่านทำทุกสิ่งเท่าที่กรอบกฎหมายอนุญาตเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องเราในครั้งนี้ #ไม่ต้องมีตำแหน่งขอแค่มีจิตใจอยากช่วยเหลือประชาชนก็พอ เราสามารถทำได้ทันทีค่ะ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*