เด็กๆมีความคิดใหม่ดีๆมากมาย ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนส่งเสริม

“เด็กๆมีความคิดใหม่ดีๆมากมาย ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนส่งเสริม และเรียนรู้ไปพร้อมกัน”เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2562 นี้ หน่อยขอให้เด็กๆทุกคน เติบโตอย่างแข็งแรง เฉลียวฉลาด และมีความสุขนะคะ

หน่อยเชื่อว่าเด็กไทยทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยี มีความรู้ และความคิดใหม่ๆ ที่ต่างจากสมัยก่อนหลายเรื่องเลยค่ะ

ปู่ย่าหลายคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากหลานๆ ผู้ใหญ่สอนเด็ก เด็กก็สอนผู้ใหญ่บางเรื่องได้ ทำให้ครอบครัวได้ใช้กิจกรรมต่างๆร่วมกัน เป็นภาพคนต่างวัยที่น่ารักอบอุ่นในครอบครัว และขยายไปเป็นภาพกว้างของสังคม

หลายต่อหลายครั้งเวลาที่เราได้คุยกับเด็กๆ เราอาจจะประหลาดใจเวลาที่เด็กโต้แย้ง ความรู้ที่เรามีว่ามันผิด บางคนอายุมากแล้ว คิดในกรอบเดิมๆอาจจะไม่พอใจ นึกโมโหที่เด็กเถียงผู้ใหญ่

แต่แท้จริงโลกของเรา มีการค้นพบใหม่ๆตลอดเวลา สิ่งที่เราเคยเรียนเคยท่องมาในอดีตอาจจะถูกอัพเดทให้ทันสมัยขึ้นแล้ว ผู้ใหญ่จึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ต่างจากเด็กๆ เช่นกัน

ทุกวันนี้ จึงไม่ใช่การที่ผู้ใหญ่จะมาคอยบังคับให้เด็กต้องอยู่ในโอวาท ต้องห้ามคิดนอกกรอบ แต่ผู้ใหญ่ควรฟังที่เด็กคิด ใจเย็นมากขึ้น ค่อยๆแชร์ ค่อยๆแนะนำ ใช้ประสบการณ์ของผู้ใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กๆ

เด็กๆจะได้เติบโตมามีสุขภาพจิตที่ดี กล้าคิด กล้าทำ ในขณะที่ผู้ใหญ่ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะ

หน่อยอยากเห็นเด็กไทยคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่ ได้ทันท่วงที อาศัยเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงประเทศของเรา

และหน้าที่ของคนเป็นผู้ใหญ่ คือการสร้างสภาพแวดล้อมของเด็กๆ ให้เหมาะสมกับการเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง กล้าคิด กล้าทำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องยาเสพติด และอาชญากรรมต่อเด็กๆ เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันจัดการ หน่อยจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาทำลายชีวิตของลูกหลานของเราอย่างเด็ดขาดค่ะ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*