โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ของสำนักงานเขตสายไหม

เช้าวันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของสำนักงานเขตสายไหม ที่ดิฉันได้ลงทะเบียนทางออนไลน์ไว้ ในโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตสายไหม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพี่น้องประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง​ด้วยความตั้งใจที่จะทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย

พวกเราชาวจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ​ ทาสีคันหินทางเท้าบริเวณถนนสุขาภิบาล 5 ตั้งแต่หน้าสำนักงานเขตฯ ถึงตลาดออเงิน ทาสีกำหนดที่จอดรถ บริเวณสำนักงานเขตฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และล้างทำความบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตฯ

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลงมือทำความดีด้วยหัวใจ ถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และขอเชิญชวนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

นี่คือพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ในชีวิตของคนไทย ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งแผ่นดิน

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*