รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 หน่อยมาพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง ที่โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น

พี่น้องเกษตรกรหลายท่านสะท้อนปัญหาความทุกข์ในการทำเกษตรให้หน่อยฟัง มี 3 เรื่องหลักที่หน่อยอยากช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อสะท้อนปัญหาให้พี่น้องค่ะ

เรื่องแรกคือปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยราคารับซื้อในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5,800 บาทต่อตัน ซึ่งราคาแค่นี้ก็ไม่คุ้มทุนแล้ว วันนี้พี่น้องเกษตรกรฝากทวงสัญญาจากรัฐบาลที่เคยรับปากตอนหาเสียง ว่าจะทำให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 บาทต่อตันค่ะ

เรื่องที่สองคือปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.70 บาท เกษตรกรอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะ ขาดทุนยับเยิน พี่น้องฝากหน่อยทวงสัญญา​จากรัฐบาลที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะทำให้ราคามันสำปะหลัง ที่กิโลกรัมละ 3 บาท
ฝากมันฯ ด้วยนะคะ

เรื่องสุดท้ายคือปัญหาราคากุ้งเลี้ยงที่ตกต่ำมาต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก การที่ไทยถูกกลุ่มประเทศ EU งดเจรจาการค้ากุ้ง กับไทย หลังการยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมา ขณะนี้เมื่อมีรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งแล้ว หน่อยจึงอยากฝากให้ผู้มีอำนาจรีบดำเนินการแก้ไขโดยการเปิดเจรจากับ EU เพื่อแก้ไขปัญหาราคากุ้งไทยตกต่ำโดยเร็วที่สุด

ขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรี ว่า นโยบายอะไรที่เคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก็ขอให้รักษาสัญญาและรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องโดยเร็วด้วยนะคะ ชาวบ้านลำบากยากจนอย่างมาก สงสารชาวบ้านค่ะ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*