ความทุกข์ของพี่น้องต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ยั่งยืน และเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีกในอนาคต

การได้ไปให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของภัยพิบัติในเวลานี้ ถือว่าหนักมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากน้ำท่วมทั้งจังหวัดแล้ว ไร่นาและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเกือบทั้งหมด

พี่น้องชาวอีสานจึงเดือดร้อนมากจากการไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาด ปัจจัยขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ ขาดเงินที่จะมาดูแลตัวเองและทำการเกษตรรอบใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเผชิญกับภัยแล้งมาหยกๆ แล้วยังมาเจอภัยน้ำท่วมซ้ำสองอีก รายได้ก็ยิ่งหดหาย ส่วนหนี้สินก็ยิ่งพอกพูน

“พวกเราทีมเพื่อไทย ไม่สามารถทนนิ่งเฉยกับปัญหาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนได้ จึงขออาสาออกมาเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเร่งบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด อย่างสุดความสามารถ”

ภาพที่เราได้เห็นในทุกจุดที่เข้าไปถึงในสองวันที่ผ่านมา เต็มไปด้วยรอยน้ำตาและรอยยิ้มของพี่น้องในเวลาเดียวกัน

“น้ำตาของพี่น้องมาจากความอึดอัดและความทุกข์อย่างแสนสาหัสที่กำลังเผชิญ และกังวลกับการใช้ชีวิตหลังจากนี้ ส่วนรอยยิ้มของพี่น้องมาจากการมีกำลังใจที่เราได้พบหน้ากันและการมีความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือในเร็วๆ นี้”

หน่อยเห็นว่าแม้การเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้จะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

เพราะหากเราต้องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุด เป็นระบบ และป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำอีกในอนาคต รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องมีมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวออกมาทันที

ในระยะสั้นเร่งด่วน

หนึ่ง ต้องรีบดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของประชาชนที่ประสบภัย รวมทั้งเร่งดูแล และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเช่น โรคฉี่หนู อหิวา เป็นต้น

สอง ต้องรีบเยียวยาชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจ ด้วยการจ่ายเงินชดเชยให้อย่างต่ำไร่ละ 2000 บาท ต่อไร่ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมบางพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วมก็ต้องจ่ายช่วยเหลือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมเพราะปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม​ละ 25 บาท ไปแล้ว ปุ๋ยก็ราคาสูงกระสอบละ 700 บาท เพื่อให้พี่น้องมีทุนในการเตรียมทำนาปรังรอบใหม่ได้

สาม ให้รัฐบาลระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีเครื่องมือมาเร่งซ่อมถนน บ้าน และสะพานที่ได้รับความเสียหาย

ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังน้ำท่วมผ่านไปแล้ว รัฐบาลควรเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหาย และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมกลับมาเกิดซ้ำจนสร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนอีกในอนาคต

หน่อยต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และพี่น้องจิตอาสาทุกคน ที่ได้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อเร่งบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างแข็งขันค่ะ

#พี่น้องมีทุกข์ที่ไหนเพื่อไทยจะไปที่นั่น
#ทีมเพื่อไทยรวมใจช่วยน้ำท่วม

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*